úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Zápis z jednání Komise ZAV FAS AČR

6.3. 2004

Autoklub České republiky
Federace automobilového sportu
Komise závodů do vrchu

Zápis z jednání Komise závodů do vrchu FAS AČR

Datum a místo jednání: 6.3. 2004 13:15 hod., Praha FAS AČR

Přítomni: J. Krečmer, S.Minářík,L. Pospíšil, T. Kunc, J. Nálevka, E. Patera

Pořad jednání:

1. Předseda Komise ZAV přivítal přítomné. Informoval o schůzce gen. sekretáře FAS AČR Ing.R. Nováka s představiteli Hoby jezdců dne 13.3. v Třebíči (při MČR sprintrally). Jednání bude také přítomen předseda technické komise p. Kračmar. O výsledcích schůzky bude informován předseda Komise ZAV. Dále předseda Komise ZAV kladně zhodnotil společnou schůzku mezi Komisí ZAV a pořadateli MČR v ZAV v Náměšti n. Oslavou (viz. zápis). Příští schůze s pořadateli bude v polovině závodní sezony, termín a místo jednání bude včas oznámeno. Předseda Komise ZAV seznámil přítomné s jednáním s reklamní agenturou a se zástupci Komise ZAV (J. Krečmer, T. Kunc). Tato agentura má zájem na promoterství ZAV v příštích 3 až 5 letech. Pro letošní rok, jenž vnímá jako zkušební pro obě strany, hodlá poskytnout finance na mediální podporu (forma zpravodajství v médiích) bez dalších požadavků na FAS AČR a pořadatele. Další jednání se zástupci Komise ZAV a agenturou bude dne 28.3. 2004 na prvním podniku v Brně na okruhu, kde by mělo dojít ke konkrétní dohodě pro sezonu 2004.

2. Stálý host Komise ZAV a představitel Asociace jezdců(AJ) E. Patera tlumočil požadavek AJ mít v Komisi ZAV 1 člena AJ, jenž bude plnohodnotným členem Komise ZAV. Tento požadavek již předjednala AJ s gen. sekretářem Ing. R. Novákem, který AJ vyslechl a požádal o podání písemné žádosti tohoto požadavku ze strany AJ. Ing. S. Minářík uvedl příklad z minulosti, kdy aktivní jezdec byl součástí odborné komise FAS AČR a tato spolupráce nefungovala. Předseda Komise ZAV uvedl, že Komise ZAV se nebrání spolupráci s AJ, zástupci Komise ZAV neodmítají účastnit se schůzek s AJ. Komise ZAV umožňuje účastnit se zasedání Komise ZAV zástupci AJ formou stálého hosta. Členové Komise ZAV odsoudili účast licencovaných jezdců na „hoby“ závodech, což odporuje NSŘ, dále členové Komise ZAV vyjádřili snahu řešit problémy s AJ, obávají se však střetu zájmů. Komise ZAV projedná písemnou žádost AJ s generálním sekretářem FAS AČR a Ing. S. Mináříkem.

3. T. Kunc upozornil na klasifikaci Junior, licence těchto jezdců jsou k dispozici pouze ve Střediscích automobilového sportu dle NSŘ. Komise ZAV nemá k dispozici seznam těchto jezdců. Ing. S. Minářík přislíbil dodat tento seznam Komisi ZAV.

4. J. Nálevka vznesl požadavek na opětovné vydávání Bulletinu FAS AČR, elektronická forma není legislativně ustanovena. Komise ZAV souhlasí, požadavek bude interpretován VV FAS AČR.

5. Předseda Komise ZAV upozornil na výklad technických řádů při používání katalyzátorů při MČR. Ing. S. Minářík bude jednat s hlavním technickým komisařem p. Kračmarem.

6. Komise ZAV vznesla dotaz pořadatelů na Ing. S. Mináříka týkající se pravomoce pořadatele ve žluté vestě pokud není respektován neukázněnými diváky. Jaký je přesný výklad v legislativě?

Příští jednání komise bude v pátek večer při podniku v Ústí n. Orlicí.

Jednání ukončeno ve 14.30 hod.

Šternberk 15.3. 2004
Předseda Komise ZAV
Josef Krečmer

Zapsal: Mgr.T. KuncAutor: Eduard Patera/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Asociace jezdců  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 01.04.2004
Přečteno: 3889 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist