úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Přátelské posezení v Praze... a pozvánka!

Přátelské posezení v Praze a hledání odpovědi na otázku „Jak dál v ZAV historických automobilů“.

Kolegyně závodnice a kolegové závodníci.

Dovoluji si Vám touto cestou přiblížit posezení při dobrém šálku kávy s panem Ing. Stanislavem Mináříkem ( víceprezidentem AČR pro automobilový sport a členem ko-mise FIA historických automobilů) s jediným tématem toho dne a to je – co se děje v ZAV a jak dál v v ZAV historických automobilů

. Rozhovor byl veden jako volné vyprávění. Dále bych chtěl sdělit, že nemohu garan-tovat doslovné znění našeho rozhovoru,ale domnívám se,že obsahově je správný.

Zásadním bodem našeho rozhovoru je skutečnost,že mezi závodníky panuje všeo-becná nespokojenost a tím obrovský úbytek počtu startujících.Požádal jsem pana Mináříka o vyjádření na tuto skutečnost s tím,jestli má vůbec FAS přesné informace o dění v této disciplíně a zájem na tom,aby v závodech automobilů do vrchu v ČR vůbec historická auta jezdila. Dále jsem se zeptal, jestli je přesvědčen,že je možné najít takové řešení,aby opět vznikl zájem s těmito auty v ČR jezdit.

Následuje volný a zkrácený výklad Ing. Stanislava Mináříka.

Jsem přesvědčen,že historická auta mají a budou mít vždy svůj okruh příznivců.Jsou země,jako např.Itálie,kde jejich popularita stále stoupá (není nic vyjímečného,když se zde na startu objeví třeba 150 až 200 historických aut),velký zájem je ve Francii a ny-ní se o oživení tohoto motoristického sportu pokouší i Německo. Jenom pro zajíma-vost, v ČR je v současné době vydáno přes 250 HTP pro historická auta.Je nutné si uvědomit,že i pro pořadatele hraje svoji roli počet startujících a tím tedy i přítomnost historických aut. Pro historická auta je vypsáno ME jak v ZAV, tak i rally. V současné době,kdy se ČR stala členem EU je možné se zúčastňovat jakého-koliv závodu,který se nachází v kalendáři FIA,bez zdlouhavých celních formalit. Podmínkou je mít k au-tu FIA HTP a mezinárodní licenci. Někteří pořadatelé v Itálii jsou ochotni přijmout do závodu závodníky z ČR bez podmínky finančního vkladu. Je v zájmu FAS,aby tato auta u nás jezdila stejně,jako v ME.

Jako největší problém současného stavu vnímám minimální informovanost a komuni- kaci mezi historickou komisí FAS a závodníky.Je spousta možností řešení,pro které má FAS pochopení,ale je vždy nutné s těmito žádostmi přijít včas a přesně je defino-vat.Především to vidím např. na změně bodového hodnocení. Není možné slíbit pod-poru změny hodnocení bodování v průběhu roku, o což se např. marně pokoušel předseda OK historických automobilů pan Pospíšil.To je bohužel nemožné. Na dru-hou stranu je to jeho chyba, pokud se snaží pomoci a neuvědomí si sám, že je již pozdě.Pan Pospíšil s ohledem na skutečnost, že zastupuje jak ZAV tak rally, tak se změnou (nových FIA průkazů) má v současné době velmi mnoho práce.Vzhledem k této skutečnosti se zvažuje možnost jak zefektivnit práci této komise např. tak,aby za každou disciplinu byl zodpovědný určitý člen komise. Je nutné si uvědomit, že záběr komise je velice široký, protože kromě technických záležitostí se zabývá i sportovní-mi předpisy jak pro ZAV,rally,okruhy i pravidelnost. Zvažuje se, že by mu měl začít pomáhat a v budoucnu jednou převzít tuto funkci pan Mgr.Tomáš Kunc, ale to jsou zatím pouze dohady, byť bych rád pana Kunce na tomto místě viděl. Pokud se ještě vrátím k otázce bodového hodnocení – v mistrovství ČR je možné stanovit způsob a klíč takový, který by měl možnost spravedlivého hodnocení a přitom jezdce motivo-val.Dohodněte se s předsedou jak historické komise,tak komise ZAV,najděte nejlepší způsob,předložte do konce října a v příští sezóně po projednání ve VV FAS již bude platit.Dost často se také setkávám s tím,že někteří jezdci již nedokáží sehnat některý z náhradních dílů a protože chtějí být poctiví a nemají jej, tak nemohou s tímto autem jezdit. A přitom stačí zaslat na FAS potvrzení, že tento díl se již nedá jako náhradní zajistit a FAS může zajistit vyjimku v tom, že lze použít jiný.Jedná se třeba o hlavy motorů, bloky,nápravnice,karburátory,pneumatiky a podobně.Tuto možnost však nel-ze spojovat s nepoctivostí (např. záměna 4 rychlostní převodovky za 5 ti rychlostní) pokud se 4 rychlostní vyrábí nebo dá jinak zajistit. Ještě bych se rád vrátil k hodno-cení ZAV historických aut.Tak jak lze dohodnout bodové hodnocení,tak lze i dohod-nout vyhlašování vítězů pro pořadatele i pro MČR. Ale ještě k informovanosti. FAS pořádá každý rok před začátkem sezóny školení po jednotlivých disciplinách,kde jsou v předstihu jezdci seznámeni se všemi novinkami a změnami,ale účast kromě repre- zentantů je velmi malá.Na čí straně je tedy chyba ?

Další velmi důležitá informace je, že se připravuje změna v placení povinného ruče-ní.Podle posledních informací se bude platit povinné ručení se startovným.Jeho výše bude asi 450 Kč za víkend.

S panem Mináříkem jsme probrali ještě spoustu jiných věcí,především otázku úrovně technických komisařů,bezpečnostních prvků,nových závodních tratí a podob- ně.Nicméně se domnívám,že závěr který jsem si odnášel je asi takový – v současné době,je asi i lidem na FASu jasné, že je potřeba opravdu něco udělat,aby se obnovil zájem mezi lidmi zase závodit. Ale já sám jsem přesvědčen, že zájem se o moc ne-zvýší,když se vymyslí nový způsob hodnocení a odměňování,pokud pojedou ve třídě 2 nebo 3 auta. Začínám stále více vnímat, že největší problém současné doby je ne- dostatek peněz mezi lidmi.Jsem přesvědčen,že pokud by se našel promotér,který by byl schopen historiky podpořit,třeba snížením startovného na symbolickou sumu pe- něz,tak zase se začne závodit.Jenom tak pro zajímavost jsem spočítal,kolik stojí mě jeden víkend závodu např. Lanškroun.

Startovné 3 000,- Kč
Pojištění 13 500 : 6,5 závodů tj. 1 víkend 2 077,- Kč
Benzín 20 l x 35 Kč 700,- Kč
Cesta auto + vlek (uvažuji sazbu 12 Kč/km – 412 km) 4 944,- Kč
Jídlo na cestu + pití + jídlo na místě 650,- Kč
---------------
11 371,- Kč

A to nemám žádného mechanika a nepočítám,že koupím např.Tomáši Hankovi ma- lou kořalku. Pokud těch víkendů je 7 tak se již jedná o 80 000,- Kč.A to nesmím po- čítat to,že s tím nedej Bůh taky praštím,nebo musím koupit nové pláště.Pokud však budem jenom bědovat a zlobit se,tak se nic nezmění.Chtěl bych,aby jste se všichni nad tím,co teď píšu zamysleli.Navrhuji se všichni historici sejít a to co nejdříve např. 15.10. třeba v Hradci Králové (místo bych zajistil). Na tuto schůzku navrhuji pozvat Josefa Krečmera,Tomáše Kunce, Milana Pospíšila a někoho z techniků třeba Stani-slava Mrkvana. Pokud někoho z Vás napadne,že víte o někom,kdo by mohl být na- šim promotérem,tak šup sem s ním.Na této schůzce může každý z Vás vyjádřit svo- bodně svůj názor a navrhnout co Vás napadne. A tak může vzniknout řešení naše- ho problému.Je však nutné,aby se nás sešlo opravdu co nejvíc. Vím,že všichni ne- mají E –mail. Proto Ti co mají E-mail prosím, aby s tímto textem seznámili svoje kamarády spoluzávodníky a sdělte co nejdříve, jestli s tímto postupem souhlasíte. Pokud by se nás nemělo sejít alespoň 25, tak to nemá cenu. Můžete mě volat na: 775 221133 nebo E-mail : jaster@atlas.cz a sdělte, že máte zájem se sejít. Vždyť žijem život pouze jeden a tak, když by to mělo být příští rok lepší,tak pojďte zase závodit,ať je nějaká sranda.

Zdraví Vás všechny Jarda Straka t.č. již děda.Autor: Jaroslav Straka/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Mistrovství ČR-HA  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 28.09.2005
Přečteno: 5902 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist