úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Otevřený dopis na FAS od Ing. Krámského

Ohledně situace v kategorii II MČR ZAV

Federace automobilového sportu
Autoklubu ČR
Opletalova 29
110 00 Praha 1

Vážení pánové,

Situace a události, které bohužel provázely letošní ročník MČR automobilů do vrchu nás nutí k napsání těchto řádků s pevnou vírou, že kompetentní lidé FASu, jakožto vypisovatele a zároveň garanta FIA seriálu Mistrovství ČR, se nad nimi zamyslí a podniknou razantní kroky k nápravě.

Jak již z níže uvedených podpisů vyplývá jsme skupina jezdců, kteří patří na českých kopcích mezi nejrychlejší a tudíž bojují o absolutní pořadí závodu. Již z tohoto titulu myslíme, že patříme rovněž k divácky nejatraktivnější skupině, která svými souboji tzv. „ dělá závod“ ,podobně jako vozy specifikace WRC na českých soutěžích. Bohužel druhá strana této mince však jasně hovoří i o technicky nejnáročnějších vozech startovního pole, jejichž ekonomické náklady spojené s přípravou a provozem těchto speciálů značně převyšují standart běžný v tomto odvětví automobilového sportu.

Nevyhlášení Absolutní klasifikace v sezóně 2004 a další problémy technického charakteru ( tvrdošíjné, ortodoxní trvání na vybavení těchto vozů, např. tlumiči výfuku a katalyzátory ), nás bohužel nutí k zamyšlení se nad případnou účastí v seriálu MČR 2005. Sezónu 2004 chápeme jako sezónu, která nás velice poškodila ve vztahu k našim obchodním partnerům ( sponzorům ), bez kterých si nelze provozování těchto technicky náročných vozů vůbec představit. Samozřejmě i osobní deziluze členů jednotlivých týmů, ztráta motivace a vůle po maximálním sportovním výkonu, který od nás diváci podél trati právem očekávají , je určitě nezanedbatelná zvláště pak, když u některých jednotlivců hraničila až s pocitem beznaděje. V neposlední řadě jsme toho názoru a široká motoristická veřejnost nás v tomto mínění podporuje, že utrpěl též sport jako takový, o prestiži a bonitě seriálu MČR a titulu Mistra ČR ani nemluvě.

Z výše uvedených důvodů žádáme tímto členy kopcové komise a následně výkonný výbor FASu ,aby přijal a ve své ročence pro sezónu 2005 oficiálně vyhlásil následující opatření:

  • 1. veškeré změny systému Mistrovství ČR, včetně vypsaných skupin, tříd, divizí, přidělování a rozdělování bodů včetně jejich počtů, ….atd., budou ohlašovány minimálně 3 roky dopředu,aby došlo ke stabilizaci startovního pole a nedocházelo k neekonomickým investicím do závodní techniky,( která by se mohla stát během jedné sezóny nepoužitelnou ), a tudíž k neúměrnému a nelogickému ekonomickému oslabování již tak finančně slabých závodních týmů z řad převážně soukromníků.
    Samozřejmě výjimku z této ohlašovací povinnosti mají bezpečnostní předpisy a na ně navazující předpisy technické, které musí být uplatněny v co nejkratších termínech po jejich přijetí FIA.
  • 2. Vozy bojující v MČR automobilů do vrchu pouze v absolutní klasifikaci mohou startovat s volnou výfukovou soustavou dle FIA. ( je velice smutné, když vůz F 3000, ve kterém ještě před několika lety seděl za velkých ovací široké české motoristické veřejnosti „ náš první Čech v F1 „ a dnes ho ve špičkové úpravě mohou diváci vidět na českých kopcích, je vydán ( ten vůz F 3000 ) na libost a nelibost technického komisaře zda si „ všimne „ že není vybaven katalyzátorem, jehož použití výrobce motoru ve svých obchodních podmínkách pro danou specifikaci motoru striktně zakazuje.
  • 3. Jezdec , který bude mluvčím této“nejrychlejší skupiny“, bude mít možnost se vyjádřit na zasedání rady sportovních komisařů jednotlivého závodu, k umístění a uchycení bezpečnostních prvků podél závodní trati. Jeho stanovisko nebude pro pořadatele právně závazné, aby nemohlo dojít k zneužití této možnosti, avšak přesné znění tohoto stanoviska, signované daným jezdcem ( mluvčím ), musí obsahovat závěrečná zpráva HSK pro FAS.
    ( máme právo se domnívat, že minimálně haváriím jezdců Palmiho a Krámského v posledních dvou letech se dalo při funkčnosti tohoto článku předejít respektive jejich následky minimalizovat.)

Problémů, které by měly být řešeny ve vztahu k účasti těchto superrychlých vozů v MČR do vrchu je ještě celá řada, včetně všeobecné úcty a pochopení k této špičkové technice, když už pokulhává tato úcta k jejich majitelům, jezdcům, resp. provozovatelům. Výše uvedené body však považujeme za stěžejní.

Při psaní těchto řádků jsme samozřejmě museli vzít i v úvahu, že nebudeme pro kopcovou komisi, resp. FAS natolik zajímaví, aby cokoli kvůli „ hrstce bláznů „ měnila… Jsme rozhodnuti se pokusit nezklamat naše obchodní partnery, příznivce a fanoušky, a jednat s pořadateli jednotlivých závodů individuelně s tím, že jim navrhneme naši účast formou prezentace naší techniky, bez jakéhokoli nároku na body a pořadí v seriálu MČR do vrchu, ovšem za splnění výše uvedených podmínek ( bod 2,3 ), prominutí startovného a příspěvek na PHM pro jednotlivé týmy ve výši cestovních náhrad na jedno doprovodné vozidlo do 3.500,- kg ke každému zúčastněnému závodnímu vozu.

Jsme rovněž soukromými jezdci jako všichni ostatní ve startovním poli, kteří však našli zalíbení v těch nejkrásnějších, nejrychlejších, technicky nejnáročnějších, avšak i provozně nejdražších závodních vozech, které kdy naše kopce viděly. Shánět a kupovat si další vozy do třídy, resp. skupiny, abychom plnili některé nesmyslné regule systému Mistrovství považujeme za nedůstojné pro vozy které pilotujeme a v neposlední řadě pro sebe sama. Jsme toho názoru, že takovéto jednání, byť je nám podsouváno i ústy předsedy kopcové komise, poškozuje váhu titulu „Absolutní Mistr ČR“ i sportu jako takového, a v tomto nechceme do budoucna účinkovat.

Děkujeme za pečlivé prostudování a zvážení těchto řádků a čekáme na Vaše vyjádření na adresu kohokoli z nás.


S úctou
Ing. Otakar Krámský v.r. č.lic: 0025
Milan Svoboda v.r. č.lic: 0236
Dušan Nevěřil v.r. č.lic: 0454
Miroslav Fajkus v.r. č.lic: 1014
Miloš Zmeškal v.r. č.lic: 0286

K informaci :
Dr. Roman Ječmínek - prezident AČR
Josef Krečmer - předseda kopcové komise
Krejčí Roman - internetové stránky www.vrchy.com
Jiří Koubek - internetové stránky www.dovrchu.cz
Literatura, odkazy, zdroje

Poznámka redakce www.vrchy.com:
S uvedenými body se plně ztotožňujeme a věříme, že dopis nezůstane ležet ladem, ale stane se podkladem pro další jednání pro rozvoj vrchařského sportu, který má u nás velmi dobrou pověst i tradici.

Autor: Ing. Otakar Krámský/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 17.12.2004
Přečteno: 4767 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist