úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Asociace - a co dál?

Dopis

Dovolte, abych touto cestou, jako osoba, která není zatížena tlakem sponzora ani jiných vlivů Vás seznámil s tím, co v současné době již vím a co nás tedy v sezóně 2005 čeká. Činím tak proto, že jsem velmi často poptáván i kritizován, všechno je špatné, nic se neděje, asociace nic nedělá, stejně jako předseda kopcové komise.

Objektivně musím přiznat, že mohou být důvody k tomu, aby kdokoliv z Vás měl pocit křivdy,nebo byl nespokojen. Ale tak do bude vždy, neboť ve větším kolektivu lidí k těmto situacím musí vždy docházet. Na druhou stranu je vždy nutné věci hodnotit reálně a bez emocí. Důležitým faktorem je i to, abychom sami sobě mohli odpo vědět, zda změna,kterou požadujeme je to technicky možná a proveditelná. Vše cobude dále následovat je skutečnost, která má odpovědět všem těm, kteří jsou pře svědčeni o tom, že nic nedělá asociace, nic nedělá předseda kopcové komise a nic nedělá FAS.

Některé informace o změnách v Národních sportovních řádech 2005.

1.Jarní testování – protože náš požadavek na možnost dvou míst pro testování závodních aut byl předán předsedovi technické komise včas, pan Kračmar souhlasil a jsou to tyto možnosti:
16. – 17. 4. 2005 MOST
23.4. 2005 BRNO

Prosím tedy, každý si sám může vybrat co se mu lépe hodí- čas i vzdálenost.

2. Hodnocení – v jednotlivých skupinách a třídách se budou přidělovat vždy plné body, bez ohledu na počet startujících. Toto má zabránit určitým spekulacím, které se objevovaly v některých skupinách a bude nutit závodníky zúčastnit se všech závodů. Z každé poloviny se bude škrtat jeden závod.

3. Termíny závodů – při přípravě kalendáře je nutné brát ohledy na dvě skutečnosti. Především to, že prioritu dostávají termíny pořadatelů ME. Ostatní předkládají termíny tak, jak jim to umožňuje jejich místní situace a možnosti. Požadavky se musí předložit již v září,aby do začátku prosince bylo vše připraveno do tisku.V současné době je jisté, že se již nebude uvažovat se závodem v Záskalí. Předseda kopcové komise v současné době projednává možnosti a termín nového závodu pro podzim ní část a zatím se hledá nový pořadatel. Všichni budou včas informováni.

4. Účast automobilů rally v ZAV – techničtí komisaři dali souhlas k tomu, aby v ZAV se mohli bez úprav zúčastňovat i auta, která jezdí rally. Momentálně se řeší pouze to, jaké přilby se budou pro ZAV používat.

5. Povinné ručení – nespokojenost s výší ceny povinného ručení nás všech vedla k hledání jiného řešení. Eda Patera v tomto nadále hledá řešení, ale zatím nebylo dosaženo kladného výsledku.

6. Hobby závodníci – jednání mezi předsedou kopcové komise a FAS ve věci možnosti společných závodů se dostalo do situace, která se dá nazvat nadějná. Techničtí komisaři dali souhlas k tomu,aby se závodů MČR mohli samostatně zúčastnit i tzv. hobby jezdci. S vědomím toho,že u velké části těchto závodníků převládá nadšení závodit nad finančními možnostmi, byla ze strany tech.komisařů předložena pouze podmínka, že vozidla a jezdci musí mít v pořádku všechny bezpečnostní prvky a to tak, že podle platné homologace musí být přilba a bezpečnostní pás. Ostatní např.sedačky, klec, minimax aj nemusí mít platnou homologaci. Nyní tedy záleží pouze na FMS ( pan Stuchlík a pan Doležal), aby našli společnou cestu jejich techniků a techniků od FAS a domluvili se s pořadateli závodů MČR a s předsedou kopcové komise, aby byl určen řád a systém společného závodění.

7. Délka tratě – s ohledem na nový předpis, bude-li trať kratší,jak 3,5 km, musí se jet 3 závodní jízdy a všechny 3 se započítavají.

8. Promotér – předseda kopcové komise pan Krečmer, je krajně nespokojen se situací v médiích, která se absolutně o ZAV nezajímají.Intenzivně hledal promoté ra, který by dokázal pro sezónu 2005 zajistit to, aby se o našich závodech začalo opravdu něco psát a aby se i tyto závody objevovaly na tel. obrazovce.Minulý týden již podepsal smlouvu na rok 2005 (omezeně), ale v plném rozsahu pro rok 06 až do roku 2012. Přesto by bylo dobré, pokud někdo další má možnost v tomto pomoci, ať se spojí s panem Krečmerem.

9. Vyhlášení MČR – FAS po dohodě s jedním pořadatelem souhlasila s tím, aby vyhlášení proběhlo stejně jako v sezóně 2003. Pořadatel přislíbil, že po skonče ném posledním závodě bude oficiální vyhlášení MČR, které bude mít slavnostní ráz. Vyhlášení, dekorování a raut. Mistři ČR pak měli být vyhlášeni samostatně s ostatními disciplínami na konci roku. Tento závod se však z důvodů, které jsou dosti podivné nekonal. S ohledem na tuto situaci zajistil předseda kopcové komise pan Krečmer s podporou nového promotéra náhradní vyhlášení MČR v ZAV, které se bude konat dne 28.11.2004 v M Paláci v Brně. Zde by měl být i nový promotér představen.Vyhlášení všech disciplín automobilového sportu proběhne dne 13.11.04 v hotelu Horizont - Špičák na Šumavě.

Na závěr jedna důležitá věc. Ročenka vzniká vždy na podzim. Vydání má svůj čas a zpravidla my tuto dostáváme do ruky při školení v Praze. Je na každém z nás,aby si tuto řádně pročetl, především v těch částech, které se jeho bezprostřed ně týkají. Tuto ročenku připravují jenom lidé a jako lidé, každý může udělat chybu. Je nutné na tuto chybu upozornit včas, není možné teprve po skončené sezóně, když zjistím,že mě chyba v textu poškozuje se začít bránit a na tuto chybu upo zorňovat, neboť tehdy je již pozdě.

Zdraví
Jaroslav StrakaAutor: Jaroslav Straka/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Asociace jezdců  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 05.11.2004
Přečteno: 3854 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist